Leatherface 2 của Trizz

Mixtape này đã bỏ vào tháng 9, cũng như nó có sự xuất hiện từ Bizarre của đội Eminem tựa D12 cũng như tương lai, trong số những người khác. Tôi mong muốn tôi đã bắt được nó sớm hơn, vì nó có thể đã lọt vào danh sách tốt nhất của tôi trong năm. Kiểm tra nó ra. Rap tuyệt vời.

Leave a Comment