Xem trước danh sách truyện tranh: Delta 13#3

Ai hiểu những bí ẩn nào nằm sâu trong vành đai tiểu hành tinh? Khi một tiểu hành tinh bí ẩn, khổng lồ, cũng như các tiểu hành tinh chưa được khám phá trước đây trên tàu của họ, một nhóm công nhân cổ áo xanh thấy một mối nguy hiểm đáng sợ không giống bất cứ điều gì họ từng thấy. Bây giờ, nhóm cần phải chạy trốn khỏi tiểu hành tinh, tuy nhiên ngay cả khi họ làm vậy, họ có thể gõ cửa lẫn nhau cũng như bất cứ điều gì họ khôi phục với họ không?

Delta 13 #3
Steve Niles (W) • Nat Jones (A & C)
FC • 32 trang • $ 3,99

Chia sẻ cái này:
Đăng lại

Reddit
Twitter

LinkedIn
Tumblr

Telegram
Pinterest

Facebook
Túi

WhatsApp

Như thế này:
Thích tải …

Có liên quan

Xem trước danh sách truyện tranh: Delta 13 #3who hiểu những bí ẩn nào nằm sâu trong vành đai tiểu hành tinh? Khi một tiểu hành tinh bí ẩn, khổng lồ, cũng như các tiểu hành tinh chưa được khám phá trước đây trên tàu của họ, một nhóm công nhân cổ áo xanh thấy một mối nguy hiểm đáng sợ không giống bất cứ điều gì họ từng thấy. Bây giờ, CR…
Ngày 8 tháng 7 năm 2018in “Truyện tranh”

Xem trước danh sách truyện tranh: Delta 13 #4who hiểu những bí ẩn nào nằm sâu trong vành đai tiểu hành tinh? Khi một tiểu hành tinh bí ẩn, khổng lồ, cũng như các tiểu hành tinh chưa được khám phá trước đây trên tàu của họ, một nhóm công nhân cổ áo xanh thấy một mối nguy hiểm đáng sợ không giống bất cứ điều gì họ từng thấy. Bây giờ, CR…
Ngày 1 tháng 8 năm 2018in “Truyện tranh”

Xem trước danh sách truyện tranh: Delta 13 #1who hiểu những bí ẩn nào nằm sâu trong vành đai tiểu hành tinh? Khi một tiểu hành tinh bí ẩn, khổng lồ, cũng như các tiểu hành tinh chưa được khám phá trước đây trên tàu của họ, một nhóm công nhân cổ áo xanh thấy một mối nguy hiểm đáng sợ không giống bất cứ điều gì họ từng thấy. Bây giờ, CR…
Ngày 27 tháng 5 năm 2018in “Truyện tranh”

Leave a Comment